Your Ad Here

Turkey


PreviousNext

Posted by Dü$güncesi @ 09/27/2003 12:35 AM GMT2
bir gece vakti masaLI
gece karanLIğInda kayboLduğu vakit kendisini I$Iğa uLa$tIracak bir i$aret aradI gözLeri.. yorgun oLduğunu unutmu$tu coktan.. Ne deği$ir ki zaten.. O zaten karanLIğa kar$I son kozunu oynamI$ ve karanLIğa yenik dü$mü$tü..

PreviousNext
Copyright © 2004 - 2005 NeverX All rights reserved.
Tag board Rules     Privacy policy     Terms of Service